03-02-08

Over een lang leven…

(uit een fatwa over het verbod op het vieren van verjaardagen)

Tevens is het niet prijzenswaardig voor iemand om van hoge leeftijd te zijn, behalve als deze jaren zijn besteed in tevredenheid van Allah, de Meest Eerbiedwaardige en Majesteitelijke, en in gehoorzaamheid aan Hem. Want de beste van de mensen zijn degenen wiens leven lang is en wiens daden vroom zijn, en de slechtste van de mensen zijn degenen wiens leven lang is en wiens daden verdorven zijn.
Het is ook om deze reden dat enkele geleerden het afkeurden om smeekbeden te maken voor een lang leven zonder specifiek te zijn. Zij keurden het af dat er tegen een persoon werd gezegd: “Moge Allah uw leven verlengen”, zonder dat het gespecificeerd werd, bijvoorbeeld door te zeggen: “Moge Allah uw leven verlengen in gehoorzaamheid jegens Hem”, of: “Moge Allah uw leven verlengen in vroomheid” of zoiets soortgelijks. Dit is omdat een lang leven slecht kan zijn voor een persoon, want een lang leven met slechte daden (wij zoeken toevlucht bij Allah daarvan) is slecht voor een persoon. Het is een vermeerdering in zijn bestraffing en een kwalijk gevolg voor hem. De Allerhoogste zegt:


“En degenen die onze tekenen verwerpen, wij zullen hen geleidelijk beetpakken met bestraffing, op manieren die zijn niet bemerken. En Ik stel hen alleen uit, voorzeker mijn plan is sterk.” [Soeraah Al-A’raaf: 182-183]

Hij, de Meest Glorieuze, zegt tevens:

“En laat de ongelovigen niet denken dat ons uitstellen van hun straf goed voor hen is. Wij stellen het alleen uit zodat zij in zondigheid kunnen toenemen. En voor hen is een ongenadige foltering.” [Soerah Aali-Imraan: 178]


Arabische Bron: Fataawa Manaar Al-Islaam: 143

11:51 Gepost door Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste! | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.