07-01-08

Ikke, ikke, ikke

Men zou uiterst waakzaam moeten zijn betreffende de onderdrukking gevestigd in enkele woorden: "ik", "van mij" en "ik bezit". Want met deze woorden werden Iblies (Shaytaan), Farao en Qaaroen beproefd, want

- Iblies zei:
"Ik ben beter dan hem (Adam)" [Q 7:12],
- Farao zei:
"Is het koninkrijk van Egypte niet van mij?" [Q 43:51],
- Qaaroen zei:
"Dat wat aan mij gegeven is, berust op kennis die ik bezit." [Q 28:78]

Het beste gebruik van het woord "ik" is in de uitspraak van de dienaar: "Ik ben de zondige dienaar, die zijn zonden erkent en vergeving zoekt" en andere soortgelijke uitdrukkingen van nederigheid.

Het beste gebruik van de woorden "van mij" is in de uitspraak: "De zonde is van mij, de overtreding is van mij, de dringende behoefte (aan Allah) is van mij en nederigheid is van mij."

Het beste gebruik van de woorden "mijn bezit" is in de woorden: "Vergeef mij mijn ernst, mijn spot, mijn vergissingen en de dingen die ik opzettelijk doe, want al deze tekortkomingen zijn mijn bezit."

Uit Mukhtasar Zaad Al-Ma'aad van Imaam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah

16:46 Gepost door Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste! | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.