04-01-08

Geheimen bewaren


Geheimen zijn een soort vertrouwen en zijn dus een soort contract of overeenkomst waar men zich aan moet houden. Het is noodzakelijk om streng te zijn voor degenen die ze onthullen, want zij schenden een vertrouwen en breken hun belofte en degenen die een ta’zeer (bestraffing) verdienen, moeten gestraft worden.

Geheimen variëren. Er zijn geheimen waarvoor de persoon die ze onthult streng behandeld moet worden omdat het onthullen ervan een wijdverspreide schade veroorzaakt, zoals het onthullen van geheimen aan de kuffaar (ongelovigen) om hen in staat te stellen om de moslims te verslaan of hen te overwinnen. In moderne bewoording wordt dit hoogverraad genoemd. En er zijn geheimen die minder ernstig zijn, zoals wanneer het onthullen ervan individuen kwaad doet. Maar in alle gevallen is onthulling schending van het vertrouwen en het verbreken van de overeenkomst.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En komt de belofte na. Voorwaar, over de belofte worden jullie (op de Dag der Opstanding) ondervraagd.” [al-Isra’ 17:34].

En ook (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, Allah gebiedt u het u toevertrouwde over te geven aan hen die er recht op hebben.” [al-Nisa’ 4:58].

Dus als het bewaren van geheimen verplicht is, dan is het onthullen ervan haram.

De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) had een geheim aan ‘Aishah en Hafsah verteld en vertrouwden het aan hen toe, maar zij onthulden het geheim en Allah berispte hen daarvoor. Allah zei (interpretatie van de betekenis):
“En (gedenkt) toen de Boodschapper in het geheim een gebeurtenis aan één van zijn vrouwen toevertrouwde. En toen zij dit vertelde en Allah dit aan hem openbaar maakte, maakte hij er een gedeelte van bekend en liet er een gedeelte van onbesproken. Toen hij het haar (Hafsah) vertelde, zei zij: “Wie heeft jou dit verteld?” Hij zei: “De Kenner, de Alwetende, heeft mij op de hoogte gebracht.” [al-Tahreem 66:3].

Toen zei Allah (interpretatie van de betekenis):
“Als jullie beiden (Hafsah en ‘Aishah) Allah berouw tonen (is dat beter voor jullie), dan neigen jullie harten waarlijk (naar het goede). Maar als jullie elkaar bijstaan tegen hem (de Boodschapper), dan is Allah waarlijk zijn Helper, en Djibriel en de rechtschapen gelovigen en daarnaast de Engelen zullen helpers zijn.” [al-Tahreem 66:4].

Toen trok de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zich een maand terug van zijn vrouwen vanwege het geheim dat Hafsah aan ‘Aishah had onthuld. (Al-Bukhari, 5191). Ibn Hajar (rahimahullah) heeft over deze hadith gezegd: “Dit wijst erop dat degene die een geheim onthult op een passende manier gestraft mag worden.”

In de Sunnah vinden we een waarschuwing voor het uitzoeken van de geheimen van anderen en het verspreiden van geheimen die niet verspreid zouden moeten worden. Het wordt bijvoorbeeld sterk afgeraden om de fouten van anderen te zoeken. Volgens een hadith overgeleverd van Abu Hurayrah, heeft de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) gezegd: “Als een man in jouw persoonlijke zaken zou kijken zonder jouw toestemming en jij zou een steentje naar hem gooien en zijn oog (daarmee) uitsteken, dan zou er geen zonde op jou rusten.” (Al-Bukhari, 6902; Muslim, 2158).

Ibn Hajar heeft over deze hadith gezegd: Het is door Muslim overgeleverd van Abu Hurayrah met een andere isnaad: “Wie in andermans huis kijkt zonder hun toestemming, het is toegestaan voor hen om zijn oog uit te steken.” En het is overgeleverd van Abu Hurayrah met weer een andere isnaad in een versie die het nog duidelijker stelt; dit is overgeleverd door Ahmad, Ibn Abi ‘Aasim en al-Nasaa’i en is geclassificeerd als sahih door Ibn Hibbaan en al-Bayhaqi. Deze versie zegt: “Degene die in andermans huis kijkt zonder hun toestemming, en zij steken zijn oog uit, er is geen diyah (bloedgeld) en geen qisaas (vergeldingsstraf).” En volgens een andere overlevering door deze isnaad: “…en het is waardeloos.”

Zo is er ook een waarschuwing voor degene die de geheimen van anderen afluistert. Het is overgeleverd van Ibn ‘Abbas dat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Degene die het gesprek van andere mensen afluistert wanneer zij niet willen dat hij luistert, of wanneer zij van hem weggaan, gesmolten lood zal in zijn oren gegoten worden op de Dag der Opstanding.” (Overgeleverd door al-Bukhari, 7042).

De waarschuwing voor het verspreiden van dingen die niet verspreid mogen worden, omvat de veroordeling van degene die huwelijksgeheimen verspreidt. Hij wordt beschouwd als één van de slechtste mensen voor Allah. Het is overgeleverd dat Abu Sa’eed (radiAllahu anhu) heeft gezegd: De Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Onder de slechtste mensen voor Allah op de Dag der Opstanding, zal een man zijn die intiem is met een vrouw en zij met hem, die vervolgens haar geheim verspreidt.” (Overgeleverd door Muslim, 1437).

Volgens een andere overlevering door Muslim, 1437: “Eén van de grootste vertrouwelijkheden voor Allah op de Dag der Opstanding zal een man zijn die intiem was met zijn vrouw en zij met hem, die vervolgens haar geheim verspreidde.” Wat bedoeld wordt met “één van de grootste vertrouwelijkheden” is één van de grootste schendingen van vertrouwen.

Onder het advies dat door de Arabieren aan de nieuwe bruiden gegeven werd, is: “Onthul zijn geheim niet want als je zijn geheim onthult, zorg je ervoor dat hij je gaat haten.” De huiselijke geheimen zouden niet onthuld mogen worden en wijze mensen en degenen die religieus toegewijd zijn, adviseren degene die een geheim kent om het niet te onthullen.

Het is overgeleverd van Thaabit dat Anas zei: De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) kwam naar me toe terwijl ik aan het spelen was met een paar andere jongens en hij groette ons met salaam. Toen stuurde hij me weg om een boodschap te doen. Ik ging laat naar huis naar mijn moeder toe en toen ik thuiskwam vroeg ze: ‘Waar bleef je?’ Ik zei: ‘De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) stuurde me weg om een boodschap te doen.’ Ze vroeg: ‘Wat had hij nodig?’ Ik zei: ‘Het is een geheim.’ Ze zei: ‘Onthul nooit het geheim van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) aan iemand.’ Anas zei: ‘Bij Allah, als ik het aan iemand zou onthullen, zou ik het aan jou onthuld hebben, O Thaabit.’ (Overgelever door Muslim, 2482)

Het onthullen van geheimen is één van de tekenen van hypocrisie want het valt onder de categorie van het schenden van vertrouwen.

Het is overgeleverd van ‘Abs-Allah ibn ‘Amr dat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Er zijn vier eigenschappen, wie ze alle vier bezit is een pure hypocriet en wie er een paar van bezit, bezit een eigenschap van hypocrisie totdat hij het opgeeft: wanneer hem iets toevertrouwd wordt, schendt hij dat vertrouwen; wanneer hij spreekt, liegt hij; wanneer hij een belofte maakt, breekt hij deze; en wanneer hij twist, neemt hij zijn toevlucht tot leugens en valsheid.” (Overgeleverd door al-Bukhari, 34; Muslim, 5).

Het is geen voorwaarde voor iets vertrouwelijks dat degene die deze woorden spreekt aan zijn luisteraar moet vertellen dat het een geheim is dat hij aan niemand mag vertellen. Het is voldoende om dit met zijn gedrag aan te geven, zoals wanneer hij hem apart te neemt om hem iets te vertellen of wanneer hij om zich heen kijkt terwijl hij het hem vertelt om te zien of iemand meeluistert enzovoorts.

Al-Tirmidhi (1959) heeft overgeleverd van Jaabir ibn ‘Abd-Allah dat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Als iemand je iets vertelt en dan rondkijkt, is het iets vertrouwelijks.” (Geclassificeerd als hasan door al-Albaani in Sahih al-Tirmidhi).

En in Tuhfat al-Ahwadhi staat: “Dan rondkijkt” betekent naar rechts en naar links kijken uit voorzichtigheid. “...is het iets vertrouwelijks” betekent dat het toevertrouwd is aan degene tegen wie hij sprak, dus moet hij het verbergen. Ibn Raslaan heeft gezegd: “Want het rondkijken is het signaal aan degene tegen wie hij spreekt dat hij bang is dat iemand hem kan horen en dat hij hem gekozen heeft om zijn geheim aan te vertellen. Het rondkijken neemt de plaats in van het zeggen: ‘Luister hiernaar en zwijg erover want het is iets vertrouwelijks (of een geheim).’”

En Allah weet het het beste.

Bron: Islamqa.com
Vertaald door: AlMutaqqun.tk


 

18:34 Gepost door Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste! | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.