21-12-07

Geen hidjaab = grote zonde ?

Vraag:
Is het niet dragen van een hoofddoek een grote zonde?

Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
Het vertonen van haar aantrekkelijkheden door de vrouw en het zich niet houden aan de correcte Islamitische kledingvoorschriften, waaronder het dragen van de hidjaab, staat voor ongehoorzaamheid aan de Bevelen van Allah (de Verhevene), Die zegt (interpretatie van de betekenis):

“O Profeet, zeg tot jouw echtgenoten en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig.” (Soerat al-Ahzaab: 59)

“En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun Khimaar (een kledingstuk waarmee de vrouw haar hoofd, hals, nek en oren mee bedekt) over hun Djayb (opening van de kraag) dragen.” (Soerat an-Noer: 31)

“En blijft in jullie huizen en vertoont jullie aantrekkelijkheden niet zoals in de vroegere tijd van de onwetendheid werd gedaan.” (Soerat al-Ahzaab: 33)

Er bestaat geen twijfel over dat het niet dragen van de hidjaab behoort tot de grote zonden omdat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) in de volgende overlevering waarschuwt voor een strenge bestraffing voor de vrouwen die hun aantrekkelijkheden openlijk tonen, hij (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Twee groepen inwoners van het Vuur heb ik (in mijn tijd nog) niet gezien: Een volk met zwepen, als de staarten van de koeien, waarmee zij de mensen slaan. En vrouwen die gekleed doch naakt zijn. Heupwiegend en anderen hiertoe (ook) brengend. Hun hoofden zijn als de bulten van wiegende kamelen. Zij zullen het Paradijs niet binnentreden en zij zullen haar geur niet ruiken ook al is haar geur, waarlijk, van zo en zo een afstand te ruiken.” (Moeslim)

En Allah weet het beter.

Fawaz Jneid


10:34 Gepost door Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste! | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.