20-12-07

Het gevaar van de televisie

Het is een vierkant apparaat en heeft verschillende beelden en kleuren. Het geeft heel veel geluid anders gezegd veel lawaai. Je ziet er gemengde mannen en vrouwen, vaak niet moslims en soms moslims. De meeste mensen die je op het beeld ziet zijn bijna ontbloot. Ze praten veel over het wereldse zaken. Je kan uren naar het vierkante apparaat kijken want het raakt nooit op. Dit apparatuur wekt bij vele verslaving op.

Er is een kleine afstandsbieding bij het apparaat zodat je op afstand de beelden kan veranderen. De ene keer verteld een vrouw hoe ze beroemd is geworden door middel van haar vlees toon te stellen en het ander beeld verteld weer over de rijkdom die haar/hem overheerst en dan heb je nog van die beelden dat wanneer iemand zijn levens verhaal verteld dat zij/hij ruzie krijgt met het publiek of zogenaamde medelijden krijgt.

Dit apparaat heeft vele verboden zaken en het neemt veel tijd in beslag niet alleen voor de moeders maar ook vooral de kinderen, in het geheel; de familie. Dit apparaat heeft veel verboden zaken en veel verboden geluiden die hoorbaar zijn. Als we eens stil staan wat voor beelden continu opkomen dan komt een moslim er snel genoeg achter dat het een negatief apparaat is met veel misleidende beelden. Maar toch bevindt zich dit apparaat in vele moslimwoonkamers en maken moslims er zeer veel gebruik van.

De televisie wekt luiheid op en werkt zeer verslavend. Onze tijd te verdoen met tv kijken is een verlies van kostbare tijd. Allah de Verhevene zegt over onze tijd in de Qor’aan:

“Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve diegene die geloven en goede daden verrichten en elkaar aanspoort tot de Waarheid en elkaar aanspoort tot geduld.” (Soerat Al ‘Ahsr)

Allah de Verhevene herinnert de mens eraan zijn korte bestaan op aarde, en Allah de Verhevene spoort de mens aan om zijn tijd zo goed mogelijk te gebruiken.

De beelden op tv, spoort dat aan tot de waarheid of spoort het aan tot geduld?
Integendeel het misleidt tot ongeloof en tot het houden van de werelds zaken.

Allah de verhevene zegt in de Qor’aan:

“En het werelds leven is niets dan spel en vermaak. En het huis van het Hiernamaals is beter voor degene die (Allah) vrezen. Begrijpen jullie dan niet?” (Soerat Al’ Anam:32)

De mens zal elke moment de dood ondergaan zoals Allah de Verhevene zegt:

“Iedere ziel zal de dood proeven…” (Soerat al Imraan:185)

Na onze dood zullen we worden ondervraagd worden: Allah de Verhevene zegt in de Qor’aan:

Op die Dag plaatsen Wij een zegel op hun monden, en hun handen zullen tot Ons spreken en hun voeten zullen getuigen over wat zij hebben verricht.” (Soerat Ya Sin: 65)

Allahoe Akbar, we zullen ondervraagd worden wat we hebben verricht in het wereldse leven. Moeten we gaan vertellen dat we onze tijd dagelijks hebben doorgebracht met tv kijken? Hoe treurig zal dit zijn?
Vele televisie kanalen worden beheerd door ongelovigen die dus vaak ongelovige programma’s vertonen. Onzinvolle programma’s die een moslim alleen laat verleiden naar slechtheden; zoals de vrouw laten worden zoals een barbiepop, over laat gaan tot overspel of een moslim de zogenaamde ‘lang leve de lol’ te laten aanmoedigen. En zelfs de nieuwsberichten zijn vaak gebaseerd op vooroordelen en onwetendheid over de Islaam.

Door televisie kijken wordt onze verlangen naar hetgeen wat getoond word ook groter. Allah de Verhevene waarschuwt ons hiervoor in de Qor’aan:

“En kijk niet met uitpuilende ogen naar wat Wij sommigen van hen (polytheïsten en ongelovigen in de eenheid van Allah) aan genietingen hebben geschonken, (het is slechts) de versiering van het wereldse leven, om hen ermee op de proef te stellen. En de voorziening(goede beloning in het Hiernamaals) van jouw Heer is beter en van langere duur.” (Soerat Tha Ha:131)

Kinderen en televisie
Het gevaarlijke van televisie kijken geldt ook voor onze kinderen. Het neemt ook hun kostbare tijd in beslag. Onderzoeken hebben aangetoond dat de televisieverslaving in jongeren gewelddadigheid, antisociaal gedrag, luiheid en een grote mate van agressiviteit aanmoedigt. Des te zorgwekkender is de houding van ouders die hun kinderen toestaan om alles op tv te zien of hun kinderen niet in de gaten houden wat ze kijken. Of het nou pornografisch, gewelddadig is of slechte taal.

Soms wordt het door moeders als goedkope babysit gebruikt omdat ze weten dat kinderen onder de indruk raken door flitsende beelden en sterke geluiden. Terwijl het vaak verboden muziek geluiden of verboden beelden zijn.

De televisie is ongetwijfeld het meest krachtige middel die de mens kan beïnvloeden, informatie overdragen of ontspanning kan geven. Het is dus de plicht van de ouders om goed onderscheid te maken bij de keuze wat er op televisie gezien mag worden. De ouders kunnen zeker wel proberen om de tijd van de kinderen op te vullen met islamitische ontspanning, want plaats voor ontspanning is er zeker wel in de islam.

De televisie kan voor kinderen gebruikt worden voor andere beelden; zoals islamitische tekenfilms, islamitische beelden over Mekka, verhalen op video banden over de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en zijn metgezellen etc.

Ook is het een voordeel om de kinderen te laten wennen aan lezen zodat het normaal wordt dat er gelezen word binnen de Islaam want de Islaam is een levenswijze, dat geleerd moet worden door het lezen van boeken, de Qor’aan of de leringen van de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem).

Het is zeker verstandig dat de moslimgemeenschap stil staat bij onze tijdindeling en die van onze kinderen waarover wij als ouders de verantwoording over dragen. En dat wij onze ogen en oren beschermen voor slechte beelden en geluiden dat op veel plaatsen voorkomt.

Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen slechtheden en tegen voetstappen te volgen van ongelovige handelingen. Amien.

Bron:
www.al-islaam.com


14:08 Gepost door Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste! | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.