10-12-07

Het offerfeest

De dromen van de profeten worden gezien als openbaringen.
De profeet Ibrahim (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) kreeg in een droom de openbaring van Allah (de Verhevene) dat hij zijn liefde en trouw aan hem moest bewijzen door datgene op te offeren wat hem het liefste op aarde was: zijn zoon Ismaël.

Hij vertelde dit tegen zijn zoon, zoals we kunnen lezen in de Koran:
 “Toen hij de leeftijd had bereikt waarop hij hem (Ibrahim) kon helpen, zei hij: “O mijn zoon, voorwaar, ik heb in een droom gezien dat ik jou zal offeren, zeg mij hoe jij daarover denkt.” Hij zei: “O mijn vader, doe wat u is bevolen, U zult vinden dat ik, als Allah het wil, tot de geduldigen behoor.” (Koran 37:102 As-saaffaat)

Dit was een grote beproeving voor Ibrahim (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem).  Hij had de opdracht gekregen om zijn enige zoon te offeren.  Een kind dat door Allah (de Verhevene) aan hem geschonken was en dat nu de leeftijd had bereikt waarin hij zijn oude vader kon helpen in zijn taken en missies. 

Tegelijkertijd was het een grote beproeving voor zijn zoon.  Om deze opdracht te gehoorzamen en zijn leven te offeren was geen eenvoudig iets.  Beiden volharden in hun geloof en gingen op weg naar Mina om de opdracht van Allah (de Verhevene) uit te voeren.

Toen ze in Mina aankwamen zette Ibrahim (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) een mes op de keel van zijn zoon en gebruikte al zijn kracht om de opdracht van Allah (de Verhevene) uit te voeren.  Maar de Kracht van Allah (de Verhevene) kwam tussenbeide en haalde de functie van het mes weg en een boodschap kwam vanuit de hemel:
 “Toen zij zich beiden (aan Allah´s wil) overgegeven hadden en hij hem op zijn voorhoofd had neergelegd, riepen Wij hem: “Ibrahiem! Jij hebt de droom doen uitkomen. Zo belonen Wij hen die goed doen. Dit was duidelijk een beproeving. En Wij gaven voor hem een geweldig offer in de plaats”” (Koran 37:103-107 As-saaffaat)

Met deze boodschap kwam er een ram (mannelijk schaap) mee vanuit de hemel, die de plaats van Ismaël moest innemen en geslacht zou worden.
Allah (de Verhevene) accepteerde de oprechte daad van zijn boodschapper Ibrahim (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en maakte het een plicht voor alle pelgrims en moslims in het algemeen om een dier te offeren.

Het is aangegeven in een hadith van de profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) waarin Annum, één van de metgezellen van de profeet aan de profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) vraagt: “O, profeet van God, waar komt dit gebruik vandaan?” Hij antwoordde: “Het is de soennah van jouw voorvader Ibrahim (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en een herdenking aan zijn eer”.

Wanneer is het offerfeest?
In de twaalfde moslimmaand is de Hadj, de bedevaart naar Mekka. De pelgrims voeren een tocht langs heilige plekken die worden geassocieerd met de profeten Ibrahim (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem).  Op de tiende dag van de bedevaart offert de pelgrim een dier.

Moslims die niet op bedevaart zijn slachten ook een dier ter herdenking aan de profeet Ibrahim (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem).  Overal in de wereld slachten moslims op deze dag een offerdier.

Een derde van het vlees is voor de armen, een derde voor familieleden en vrienden, en een derde voor jezelf.  

Samen met het suikerfeest na de ramadan is het offerfeest het belangrijkste feest van de Islam. Het duurt drie dagen. De naam voor het offerfeest in het arabisch is: Ied Al-Adha

Offerdieren
Welke dieren mogen er gebruikt worden op het offerfeest?

De volgende dieren mogen geofferd worden:

Geiten minstens 1 jaar oud mannelijk of vrouwelijk
Schapen minstens 6 maanden oud mannelijk of vrouwelijk
Koeien, ossen of buffels minstens 2 jaar oud
Kamelen minstens 5 jaar oud mannelijk of vrouwelijk

Het offeren van een geit of schaap is voldoende voor één persoon.
Voor alle andere dieren, koe, os, buffel, of kameel staat het offer gelijk aan 7 offers, waardoor 7 personen gezamenlijk zo een dier kunnen offeren.

Wanneer een verkoper van een dier verklaard dat het dier de leeftijd heeft bereikt waarop het geofferd mag worden, en er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat dit niet zo zou zijn, mag men uitgaan van de betrouwbaarheid van zijn verklaring en het dier offeren.

Alternatief voor het offerdier
Sommige mensen denken dat ze in plaats van een dier te offeren, geld kunnen geven aan arme mensen uit liefdadigheid.  Dit is niet juist.  Er zijn verschillende verplichte vormen van aanbidding voor moslims.  Elk van hen heeft een eigen belangrijkheid en geen van hen kan de ander vervangen.

Het is niet toegestaan voor een moslim om de salaat (het gebed) te verrichten ter vervanging van het vasten in de Ramadan.  Zo is het ook niet toegestaan om liefdadigheid te geven ter vervanging van het verrichten van het gebed.  Hetzelfde geld voor het offeren van een dier: Het brengen van het offer is een onafhankelijke vorm van aanbidding en kan niet vervangen worden door een andere vorm van aanbidding zoals het geven van liefdadigheid.

Echter wanneer iemand door dringende redenen niet kon offeren in de drie voorgeschreven dagen (10e, 11e of 12e van de maand Zulhijjah), kan hij in dat geval de prijs van een offerdier als sadaqah (liefdadigheid) geven aan een persoon die recht heeft om zakaat (armenbelasting) te ontvangen.
Tijdens de duur van de dagen dat er geofferd wordt kan er geen vrijstelling van deze verplichting gekregen worden.
 

13:38 Gepost door Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste! | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

mashallah maar u heeft dit duss samengevat maar ik het voor ene toneel stuk nodig...

Gepost door: assmae | 02-11-10

Ik heb een vraag wat betreft Islamgebruiken, en doordat jij een spreekbuis bent of was, wat betreft bekeerlingen tot Islam, dacht ik dat jij daar de geschikte persoon zou voor zijn.


Ik reisde zowat de halve wereld af, en zag allerlei culturen en gebruiken. De samenhang die Moslims met elkaar hadden vond ik steeds heel boeiend.

Toch zijn er heel wat verschillen in hoe Moslims over de wereld hun Godsdienst beleven en interpreteren, qua gebruiken.

In Egypte, bvb, wordt er nog vaak een link gelegd met de sterren, in verwijzing waarin de pyramides hun duiding hebben. In het zand worden allerlei tekens aangebracht, elke nacht, tijdens de Ramadan. Die worden op verschillende manieren hergeïnterpreteerd.

Dat Islam altijd vrouwonvriendelijk zou zijn, dat is zeker niet altijd het geval. Het beste bewijs hiervan vond ik in Indonesië.

Na de Ramadan, of bij de geboorte van een kind wordt altijd een schaap, of eender welk ander dier, geslacht. Voorwaarde is wel dat het om een 'vol' mannetje gaat, omdat die (na de voortplanting) eigenlijk onmiddellijk waardeloos zijn. Vaak zijn ze ook agressief, breken uit, irriteren de vrouwtjes, en dus worden die beter, eens geslachtsrijp, zo snel mogelijk afgemaakt.

Dit gebeurt op de traditionele manier, door de mannen. De halsslagader wordt voorzichtig doorgesneden, en het dier glijdt in een soort slaap weg.
Eens het dier gestorven is, wordt een kleine snede in de bovenkant van de achterpoot gemaakt, en (nu gebeurt dat met compressor, vroeger met de mond) het dier wordt opgeblazen.
Dit gebeurt om het vel makkelijker te scheiden van het vlees, en het vlees is ook veel verser.

Als de ram (dat moet, want die zijn spilbaar) is opgeblazen, verwijdert de man zich van het dier.
De vrouw neemt het mes in haar hand, en kiest of de man haar met eer heeft behandeld, of niet. Indien hij dat over de laatste periode wél heeft gedaan, dan 'scheidt' ze de machten.
Dit doet ze door de opgeblazen naad van de huidplooi netjes, tussen de kloten, middendoor te snijden, en laat daaruit dan de lucht ontsnappen. Mannelijke dieren snijden daardoor ook makkelijker verder open, naar het borstbeen toe.

Indien de man géén respect toonde, vernietigt ze onze machten, snijdt ze de zak dwars middendoor van links naar rechts, zodat de zak in zijn inhoud gehalveerd wordt. Als ze snijdt, hoor je ook de lucht onstnappen. Ze houdt even halt, halverwege elke bal, om zijn zaad eruit te laten vloeien. Het is behoorlijk lastig snijden, maar ze kunnen het heel efficiënt en snel.
Daarna werpt ze het halve pakket achter zich, terwijl ze op de grond spuugt. Het stuk leder en de 2 witte helften landen verspreid over het land, als afval achter haar, richting westen. Die mogen achteraf nóóit worden opgeraapt, heel belangrijk, de twee helften moeten oprotten (dit rot gelukkig heel snel op)

Daarna komen de mannen terug om het schaap verder te snijden. Het is een schande als de man enkel nog het halve pakket ziet hangen.

Ik vond dit schitterend. De mannen aldaar vonden dit hoogst irritant, maar ik bleef gewoon bij de vrouwen staan als ze aan het werk waren. Dit werd mij niet door de mannen in dank afgenomen, wel door de vrouwen.

6 rammen werden die avond geofferd, 4 stukjes leder en 8 halve kloten hadden de vrouwen op het veld geworpen.

Ik vond dit een prachtig ritueel, en had eigenlijk graag jouw mening hierover (als Moslima).

Ik had er op You Tube ook iets over gezien onder sheep balloon, uitgezonden door Vindaloo productions, maar dat was in Afghanistan, waar de inbreng van de vrouw, jammer genoeg, niet aanwezig is.

Mvg.

Gepost door: Juran | 04-10-12

De commentaren zijn gesloten.