09-12-07

De status van de vrouw in de islaam


Uit "Al-lstiqaamah" magazine (uitgave 1) vertaald van Sheich Abdoel Aziez bin Baaz' Madjmoe Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwi'ah

De status van de moslimvrouw in de islaam is zeer nobel en verheven en haar effect is erg groot in het leven van iedere moslim. De moslimvrouw is inderdaad het 'begin' - onderwijzeres in het gebouw van een rechtschapen gemeenschap, mits zij de leiding van het Boek van Allah (de Verhevene) en de Soennah van Zijn profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) volgt. Want trouw blijven aan de Qoraan en de Soennah onderscheidt elke moslim - vrouw of man - van misleid te worden in iedere aangelegenheid.

Het geheim van haar belangrijkheid ligt in de enorme last en verantwoordelijkheid die op haar rusten en de moeilijkheden die zij kan tegenkomen - verantwoordelijkheden en moeilijkheden waarvan er sommige zijn die een man niet eens kan dragen. Dit is waarom één van de belangrijkste verplichtingen van een persoon is dank, vriendelijkheid en een goede relatie met haar te tonen. En in deze zaak is zij bevoorrecht en boven de vader geplaatst.

"Een man kwam naar Allah’s boodschapper (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en zei: 0 boodschapper van Allah! Wie van de mensheid komt de beste kameraadschap van mij toe?' Hij antwoordde: 'Jouw moeder. '
De man vroeg: 'Wie daarna?' Hij antwoordde:
'Jouw moeder.' De man vroeg vervolgens: 'Wie daarna? 'Dus de profeet antwoordde opnieuw: 'Jouw moeder. '
De man vroeg vervolgens: 'Wie daarna?' Hij antwoordde: 'Dan jouw vader.”

(al-Boechaarie & Moeslim, overgeleverd door Aboe Hoeraira)

Dit betekent dat aan de moeder drie keer meer vriendelijkheid en goede behandeling moet worden gegeven dan aan de vader.

De status van de vrouw en haar effect in het rustig en helder maken van de ziel wordt duidelijk getoond in de volgende aya:

Allah (de Verhevene) heeft gezegd:
"En van onder Zijn Tekenen is deze: Dat Hij voor jullie vrouwen van onder jullie zelf heeft geschapen, opdat jullie helderheid en rust in hen mogen vinden. En Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst. Inderdaad, hierin zijn tekenen voor degenen die nadenken."
(Soerah Roem: 21)

En vergeet niet over Aisha en haar grote effect. Zelfs de grote Sahaabah (metgezellen) namen kennis van de ahadieth van haar en vele van de Sahaabiyaat (vrouwelijke metgezellen) leerden de verscheidene regels over vrouwelijke kwesties van haar...

En ik lijd geen twijfel dat mijn moeder - moge Allah Zijn genade aan haar schenken - een ongelofelijke invloed op mij had, in het aanmoedigen van mij te laten studeren en zij hielp mij erin. Moge Allah (de Verhevene) haar beloning laten toenemen en haar belonen met de beste beloningen van wat zij voor mij deed.

En er is ook geen twijfel over dat het huis waarin vriendelijkheid, liefde en zorg is, samen met de correct islamitische tarbiyah (opvoeding) een grote invloed op de man heeft. Dus zal hij insha Allah (als Allah het wil) succesvol worden in zijn aangelegenheden en in iedere zaak - hetzij in het zoeken naar kennis, handelen, levensonderhoud verdienen of iets anders.

Dus aan Allah (de Verhevene) alleen vraag ik succes te schenken en ons allen te leiden naar datgene waar Hij van houdt en mee behaagd is. En moge de gebeden en vrede van Allah op onze profeet Mohammed, op zijn familie, zijn metgezellen en zijn volgelingen zijn.

www.eltawheed.nl

14:33 Gepost door Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste! | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.