05-12-07

De 6 pilaren van het geloof

1. Geloven in Allah: De overtuiging dat Allah (de Verhevene) de Schepper is en dat (alleen) Hij met recht aanbeden wordt. Hij heeft Namen en Eigenschappen.Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de AlziendeSoerah Ash-Shoeraa (42):11

2. Geloven in Zijn Engelen: Uit licht geschapen creaties, om de bevelen van Allah uit te voeren. Wij kunnen de Engelen niet zien.

3. Geloven in Zijn Boeken: * De Tawraah (de Thora)* De Indjiel (Het Evangelie)* De Zaboer (de Psalmen)* De Qor’aan: De Qor’aan heeft alle voorgaande boeken ongeldig gemaakt 4. Geloven in Zijn Boodschappers: De eerste boodschapper is Noeh en de laatste Mohammed. 5. Geloven in de Laatste Dag: De Dag der Opstanding,waarop de mensen afgerekend worden op hun daden. 

6. Geloven in de voorbeschikking (Qadar) van zowel het goede al het kwade: Dit houdt in: tevredenheid met wat Allah heeft voorbeschikt, zonder het nalaten van eigen handelen als middel.

  

13:45 Gepost door Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste! | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

de 6 pilaren geen

Gepost door: younes el mesoudi | 20-04-09

De commentaren zijn gesloten.