03-02-08

Samen het nachtgebed bidden

 

Aboe Hurayrah heeft overgeleverd dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"Moge Allah genade hebben met een man die 's nachts opstaat, bidt, en zijn vrouw wakker maakt om te bidden; en als zij weigert, sprenkelt hij water in haar gezicht. En moge Allah genade hebben met een vrouw die 's nachts opstaat, bidt, en haar man wakker maakt om te bidden; en als hij weigert, sprenkelt zij water in zijn gezicht."
(Overgeleverd door Aboe Daawoed, an-Nasaa'ie en anderen - authentiek volgens al-Albaanie, Sahieh ul-Djaamie 3494)

Aboe Sa'ied al-Khudrie en Aboe Hurayrah hebben overgeleverd dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"Wanneer een man zijn vrouw 's nachts wakker maakt, en zij bidden samen twee rak'aat, worden zij opgeschreven bij
'de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken' (Soerat Al-Ahzaab aayah 35)"
(Overgeleverd door Aboe Daawoed, an-Nasaa'ie en anderen - authentiek volgens al-Albaanie, Sahieh ut-Targhieb wat-Tarhieb 626 en Hidaayat ur-Ruwaah 1194)11:56 Gepost door Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste! | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Over een lang leven…

(uit een fatwa over het verbod op het vieren van verjaardagen)

Tevens is het niet prijzenswaardig voor iemand om van hoge leeftijd te zijn, behalve als deze jaren zijn besteed in tevredenheid van Allah, de Meest Eerbiedwaardige en Majesteitelijke, en in gehoorzaamheid aan Hem. Want de beste van de mensen zijn degenen wiens leven lang is en wiens daden vroom zijn, en de slechtste van de mensen zijn degenen wiens leven lang is en wiens daden verdorven zijn.
Het is ook om deze reden dat enkele geleerden het afkeurden om smeekbeden te maken voor een lang leven zonder specifiek te zijn. Zij keurden het af dat er tegen een persoon werd gezegd: “Moge Allah uw leven verlengen”, zonder dat het gespecificeerd werd, bijvoorbeeld door te zeggen: “Moge Allah uw leven verlengen in gehoorzaamheid jegens Hem”, of: “Moge Allah uw leven verlengen in vroomheid” of zoiets soortgelijks. Dit is omdat een lang leven slecht kan zijn voor een persoon, want een lang leven met slechte daden (wij zoeken toevlucht bij Allah daarvan) is slecht voor een persoon. Het is een vermeerdering in zijn bestraffing en een kwalijk gevolg voor hem. De Allerhoogste zegt:


“En degenen die onze tekenen verwerpen, wij zullen hen geleidelijk beetpakken met bestraffing, op manieren die zijn niet bemerken. En Ik stel hen alleen uit, voorzeker mijn plan is sterk.” [Soeraah Al-A’raaf: 182-183]

Hij, de Meest Glorieuze, zegt tevens:

“En laat de ongelovigen niet denken dat ons uitstellen van hun straf goed voor hen is. Wij stellen het alleen uit zodat zij in zondigheid kunnen toenemen. En voor hen is een ongenadige foltering.” [Soerah Aali-Imraan: 178]


Arabische Bron: Fataawa Manaar Al-Islaam: 143

11:51 Gepost door Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste! | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-01-08

Een manier van Da'wah

Bron: http://groups.msn.com/bekeerdemoslimas/

Assalamoe 3alijkoem wa rahmatoe Allah,

Zondag 6 Januari 2008,

Ik wil met jullie een mooi verhaal delen die een broeder en ik vandaag meegemaakt hebben, opdat we er leringen uit zullen trekken.

Ik was vandaag aan het lopen met een goede broeder van mij en hij twijfelde of hij salat al 'isha in de moskee om de hoek zou gaan bidden of dat hij toch maar richting huis zou gaan en dan bij de desbetreffende moskee daar zou gaan bidden. Walhamdoelillah heeft Allah het zo bepaald dat we toch in de buurt van deze wijk gingen bidden. Na het gebed twijfelde we eraan of we meteen de tram zouden gaan nemen en/of we wat zouden gaan eten. We kozen voor het laatste, en telkens kwam er met de Qadr van Allah steeds wat tussen voordat we uiteindelijk richting de tram gingen. Eenmaal lopend naar de tram waren de broeder en ik over van alles en nog wat aan het praten, plots kwam er een marokkaans meisje de hoek omgelopen voor ons en ze bleef voor ons lopen richting de tram. Het enige wat gedacht kon worden was, moge Allah dit meisje leiden qua haar uiterlijk aangezien ze er niet uitzag hoe een moslima eruit hoort te zien. We liepen nog steeds achter haar en we begonnen sneller te lopen om haar in te halen nog steeds pratend over koetjes en kalfjes, we kwamen op een punt dat we vlak naast haar liepen en terwijl ik nog steeds bezig was met aan het praten met die broeder begon die broeder opeens zijn stem te verheffen alsof hij een lezing aan het geven was aan mij en het ging ongeveer zo:

''En daarom broeder moeten wij ons best doen voor Allah de verhevene, opdat we op Yawm al Qiyama zullen slagen. Wat gaan we tegen Allah zeggen als hij ons vraagt of we ooit voor hem hebben gebeden? Wat gaan we tegen de engelen van het Graf zeggen als we in ons eentje in het graf zitten en ze ons gaan ondervragen? Wallahi agie dit is geen grap het is belangrijk dat we wat met de islam gaan doen agie voordat het te laat is''

Ik begreep ff niet waar hij het over had in het begin aangezien we over totaal wat anders aan het praten waren, en paar seconden terwijl hij nog bezig was met praten begreep ik dat hij deze Dawah actie zetten om soort van indirecte dawah te doen bij dit Marokkaans meisje zonder haar aan te spreken en dergelijke. Op een gegeven moment was de zuster op grote afstand van ons en was hij klaar en gaf me een glimlach en ik moest tevreden lachen om zijn actie en vond het echt een mashAllah iets wat hij gedaan had. Ik zat nog met hem te lachen toen we plots hoorde, ''Hallo, Hallo mag ik wat vragen??'' we draaide ons om en SoubhanAllah het was datzelfde Marokkaans meisje waar de broeder zojuist indirecte dawah bij had gedaan.

Ze zei tegen hem ''Ik hoorde je net ''toevallig'' praten over het graf kun je daar meer over vertellen alstublieft'' je kon aan haar manier van praten zien dat ze totaal niet veel wist van de islam zo'n beetje als een standaard Nederlandse in een Marokkaans lichaam, ze kwam zo Nederlands over. De broeder was overrompeld en begon haar te vertellen over het graf en dat Allah alle zondes vergeeft en dat het nooit te laat is om tauwba te doen. Hij begon te praten over het paradijs en je zag dat dat meisje (bleek een moeder te zijn met kinderen) duidelijk blij was met het horen van dit verhaal en ze begon huilend te vertellen dat haar baby een tijd geleden was overleden en dat ze haar dood had gevonden met een glimlach en andere wonderen die ze had meegemaakt. Toen zei ze ''Ik geef eerlijk toe, ik ben helemaal niet met de islam opgevoed, ik zat al vanaf mijn kinderjaren in een internaat en ben door verschillende pleegouders opgevoed, nederlanders, Hindoestanen etc en ze hebben mij het christendom geleerd en ik heb de bijbel gelezen, maar toen ik de koran las was het zo anders en zo speciaal. En toen heb ik voor het eerst na de dood van mijn kind met mijn broer gebeden die praktiserend is en het voelde zo apart zo'n rust kwam er over mijn lichaam heen die ik nog nooit eerder heb gevoeld en ik hoop dat Allah mij zal vergeven.'' Waarna de broeder vroeg of ze al moslima is geworden en ze zei, ik hoop dat ik moslima ben en dat Allah mij accepteert. Waarna die broeder haar zei dat Allah iedereen accepteert en blij is met iemand zijn tauwba en bekering. Aangezien het beter van niet is dat een jongen dawah doet bij een meisje vanwege de fitnah, had de broeder haar nummer geregeld en laat inshAllah binnenkort iemand van zijn familie haar opbellen om haar te helpen met het praktiseren van de islam.

Allahoe akbar!! Allahoe Akbar!! Allahoe Akbar!!! Ze is opgevoed door christenen die haar het Christendom probeerde bij te leren, en alle lof zij Allah is ze teruggekeerd naar het Vervolmaakte Geloof, de Islam!!!

*Leerpunten uit dit verhaal*:

1. Oordeel nooit over iemand die je op straat ziet in een gedaante die Allah verafschuwt. Oke, deze persoon ziet er slecht uit, of is met slechte dingen bezig. Maar wat we gauw geneigd zijn, om stempels te gaan plakken en om onze afschuw te uiten ''tfoe dit dat'' op deze personen. Maar besteed liever je tijd erin en denk na hoe kan ik toch deze persoon laten nadenken over zijn of haar leven te veranderen.

2. Indirecte dawah, zoals je uit het verhaal kon concluderen was het moeilijk voor ons om als broeders zomaar op deze zuster af te stappen en te zeggen ''Qala Allah, Qala Rasoel'' dus kwam die broeder spontaan met het briljante idee om gewoon net te doen dat hij met mij praatte wetende dat dat meisje alles hoort en wellicht dat ze zich aangesproken zou voelen en thuis meer zou gaan zoeken over de islam opdat ze geleidt zou worden.

3. De Qadr van Allah, we wouden al veel eerder weggaan, maar Allah heeft het zo gewild dat we rond deze tijd op de seconde precies achter dit meisje aan liepen richting de tram en dat ze aan Allah herinnert is, en meer over de islam wou weten. SoubhanAllah! Het is Allah die ons Moeslimoen gebruikt als sabab voor de leiding van anderen en in dit geval dus de broeder die met mij was!

Doe kennis op over de islam beste broeders en zusters, opdat we een leiding kunnen zijn voor anderen. En dat Allah ons als Sabab gebruikt voor de leiding voor anderen.

Ik vraag Allah de verhevene, om deze Zuster een voorbeeld te laten worden voor de Ummah en die haar kinderen met de trots van de Islam en de Eer van de Ummah laat opgroeien. En dat Allah deze zuster herenigd met haar verloren kind en haar zondes bedekt en verwisseld in Goede daden. O Allah sier ons met de schoonheid van Imaan leidt ons en laat ons een middel van leiding voor anderen zijn.. Allahoema Amien.

''En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: "Waarlijk, ik behoor tot de Moslims." Soerat Fussilat/33

Wa soebhanaka Allahoema wa bi7amdika Ashadoe alla ilaha ant, wa astarifroeka wa athoeboe Illaik!!

Assalamoe 3alijkoem,

Jullie broeder in de islam


11:44 Gepost door Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste! | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende